הבהרה זו באה להבהיר שהמידע הניתן באתר זה הינו מידע כללי ואינו מוגש בעבור ייעוץ רפואי, חוות דעת רפואית או טפול רפואי  באורח פרטני.

תוכן האתר לא משמש תחליף לטפול רפואי מוסמך על ידי רופא, מטפל או בעלי מקצועות בריאות אחרים.

אין בהפעלת האתר זה משום ויתור על קניין רוחני. לכן אין להעתיק, להדפיס, לאחסן אלקטרונית, או להציג תוכן האתר בלי רשות בעלי האתר או מפעיליו.

 

דילוג לתוכן